Privacy Statement

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring DuVeMa is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door DuVeMa (“DuVeMa B.V.”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van DuVeMa en deze website. Door het gebruik van deze website erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

DuVeMa B.V. (Kloosterbaan 27, 6041XZ, Roermond, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van DuVeMa.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met u te communiceren of u te informeren over merkproducten en/of diensten van DuVeMa;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. uw aankoop van merkproducten van DuVeMa te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. uw account bij DuVeMa te verwerken;
 5. uw deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of website functies te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en DuVeMa merkproducten te verbeteren;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het Internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met u te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat u gebruikt en hoe u het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die u verstrekt

Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, DuVeMa producten die u gekocht hebt, de accountnaam en wachtwoorden die u aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van DuVeMa producten etc.

Gegevens verzameld via sensoren

Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens.

In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over u en de gebruikte apparaten verzonden naar DuVeMa B.V. en andere externe partijen die de gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan DuVeMa B.V. te leveren.

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl u de websites, producten of diensten van DuVeMa gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer u een computerapparaat gebruikt of wanneer u gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die u gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

Manier van verzamelen

Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Abonneren nieuwsbrief

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Contactformulier van onze klantenservice

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

DuVeMa account aanmaken

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Merkproduct van DuVeMa te registreren

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

DuVeMa producten kopen via de website

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum

 • De gegevens die u verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Bezoek aan onze websites (cookies)

 • Metadata.

NB: zie het Cookiebeleid DuVeMa voor verdere details

De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, en 13

Inloggen via sociale media op onze websites

 • De gegevens die u verstrekt

NB: wij krijgen nooit toegang tot uw account, maar zien alleen uw accountnaam en de berichten die u plaatst.

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Gebruik van de app

 • De gegevens die u verstrekt
 • Gegevens verzameld via sensoren
 • Metadata.

NB: hierover wordt u aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseert u DuVeMa B.V. en diens leveranciers om uw persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heb u het recht om die weer in te trekken, wanneer u maar wilt.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

DuVeMa B.V. kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens DuVeMa B.V.. DuVeMa B.V. vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal DuVeMa B.V. uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

DuVeMa B.V. kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan DuVeMa gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen uw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

DuVeMa B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot uw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. U kunt er echter op vertrouwen dat DuVeMa B.V. passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot uw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat u gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of uw account hebt verwijderd, worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om u een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van DuVeMa voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe u ze kunt beheersen.

Kinderen

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de online activiteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. DuVeMa B.V. zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van DuVeMa van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden u ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 14 juni 2019 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten

Verder kunt u op elk moment inzicht vragen in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb u het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van uw gegevens. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen en feedback

Stuur uw vragen en opmerkingen over privacy naar onze Data Protection Officer via privacy@duvema.nl